Verschuivingen in de ruimtevraag en -gebruik 50/50

Omgaan met ruimtedruk

Zuid-Holland staat voor een grote bouwopgave en ontwikkelt zich in een periode van onzekerheid gewoon door. De maatschappij en het stedelijk netwerk veranderen continu. Technologische ontwikkelingen voorzien ons voortdurend van nieuwe, innovatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken. In een provincie met grote ruimtedruk en overlappende maatschappelijke opgaven moeten we steeds meer functies een plek geven.

Er staat een enorme woningbouwopgave voor de deur, we reserveren ruimte voor economische en logistieke doeleinden en daarbovenop moeten we ook rekening houden met thema’s als energietransitie en klimaataanpassing van onze leefomgeving. Het toekomstige ruimtegebruik blijft onzeker, al kunnen we met data en onderzoek steeds betere keuzes maken en deze ook verantwoorden.

Een analyse op basis van data

In de eerste fase is de historische transformatie tussen 1970 en 2020 in beeld gebracht, te zien in een interactieve storymap. De tweede fase is samen met extern onderzoeksbureau Bright en Vereniging Deltametropool uitgevoerd en resulteerde in de Rapportage Zuid-Holland 50-50. Deze fase richt zich op het zoeken naar relevante condities voor ruimtelijke transformatie in Zuid-Holland voor de komende 50 jaar door middel van ontwerpend onderzoek. De belangrijkste resultaten uit de eerste twee fases zijn op 10 februari 2022 besproken tijdens een Plein 1 bijeenkomst. De resultaten zijn ook weergegeven in een infographic. In de derde en laatste fase is een serious game ontwikkeld. Tijdens de game verkennen bestuurders of beleidsmedewerkers vanuit verschillende invalshoeken nieuwe ontwikkelingen voor de toekomst. In de game bieden datasets ondersteuning voor ruimtelijke keuzes en helpen ze bij het prioriteren van opgaven. De serious game kan worden ingezet om bestuurlijke gesprekken te faciliteren bij het maken van ruimtelijke keuzes.

Wil je de game spelen en meedenken over de toekomst van Zuid-Holland? Neem contact op met Mariana Faver (m.faver@pzh.nl)

Kaarten grondgebruik van 1970 tot 202

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies