Erfgoedlijnen Zuid-Holland: Het belang van meervoudige perspectieven

De provincie Zuid-Holland herbergt zeven erfgoedlijnen: thematisch of regionaal samenhangende verzamelplaatsen van cultureel erfgoed. Het is echter de vraag in hoeverre deze erfgoedlijnen door alle beoogde doelgroepen als ‘inclusief’ worden ervaren. Daarbij gaat het om inclusiviteit in objectieve zin: kloppen de verhalen rond de erfgoedlijnen historisch gezien eigenlijk wel, of worden bepaalde groepen ten onrechte buitengesloten? Maar het gaat óók om inclusiviteit in subjectieve zin: voelen mensen dat de verhalen ook op henzelf betrekking hebben, of gaat het in hun gevoel vooral over ‘anderen’?

Met kwalitatief onderzoek (expertinterviews, focusgroepen) probeerde Motivaction in samenwerking met Transcity deze vragen te beantwoorden. De onderzochte groepen waren mensen met een migratieachtergrond, mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap, ouderen en mensen met een beperking.

Disclaimer: Het rapport van dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor blinden en slechtzienden. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit rapport te lezen? Of wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer