Verbindende ruimtelijke concepten

Onderzoek naar de ruimtelijke impact op regionaal niveau van grote maatschappelijke opgaven en hun onderlinge beïnvloeding. Vier type gebieden zijn voorzien van een ruimtelijk toekomstperspectief:
1) voedselpoorten;
2) circulaire waterfronten;
3) health oriented-development en
4) glastuinwijken.

Dit heeft een werkmethode opgeleverd die op testlocaties met onze netwerkpartners toegepast kan worden. Zo kunnen we urgente en kansrijke opgaven met elkaar verbinden én een programma bieden om goede voorbeelden op te schalen voor heel Zuid-Holland. Het resultaat van de verkenning is gepresenteerd op een Plein1-beijeenkomst. Op dit moment verkent de provincie hoe zij via bestaande programma’s in Zuid-Holland (bijvoorbeeld Vitale landbouw) de werkmethode in kan zetten. Hiervoor nodigen we iedereen uit initiatieven aan te dragen. Bij voorkeur gaat dat om concrete locaties waar mensen en organisaties die aan verschillende transities werken, elkaar kunnen ontmoeten.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer