Strategische verkenning landbouw- en voedseltransitie provincie Zuid-Holland

In 2021 is de provincie samen met DRIFT begonnen om in beeld te brengen waar de voedseltransitie in de provincie staat. In Zoeken naar Sturing in de Voedseltransitie hebben we een overzicht gemaakt van de belangrijkste institutionele barrières voor vernieuwers. De provincie is zelf ook een van die instituties en kan met haar beleid en handelen openingen bieden voor transitie. In 2022/2023 hebben we met ambtenaren van de provincie gesproken over mogelijkheden om juist dat te doen. Conclusies en adviezen zijn te lezen in Strategische verkenning landbouw- en voedseltransitie provincie Zuid-Holland:

De voedseltransitie ontwikkelt zich snel en de druk op de provincie groeit om een stevige rol in de transitie in te nemen. Het wordt, o.a. met het NPLG, steeds duidelijker dat het transitiebeleid van de provincie niet meer naast het reguliere landbouwbeleid kan staan en dat het gehele beleid en werk transitiegericht moet worden. Het gaat in deze fase niet meer over het opzetten van experimenten en het ondersteunen van pioniers, maar het gaat om een grootschalige omvorming van de landbouwpraktijk en het landbouwbeleid.

Voor de Provincie, en voor de ambtenaren zelf, is het nodig om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en anders samen te werken: “Hoe kan ik bijdragen aan de opgave?” Met dit rapport hebben wij een aantal handreikingen gedaan voor de rol van de Provincie in de transitie. Over de rol van de ambtenaar, de nieuwe verhoudingen tussen uitvoering en beleid, de noodzaak om tot een inzetbaar instrumentarium te komen en bij transitie hoort ook afbraak(beleid). Ook pleiten de onderzoekers  voor een vorm van gedeelde visie; perspectief om uit de chaos-fase van transitie te komen. Een uitdaging? Ja. Maar ook een unieke gelegenheid om invulling te geven aan de rol van overheid!

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies