Relatie tussen participatie en vertrouwen in openbaar bestuur

“Laat burgers en belanghebbenden meespreken! Dat zorgt als vanzelf voor meer vertrouwen in de overheid!” Zo luidt de aanname, althans. Maar is dat wel terecht? Dit onderzoek, uitgevoerd door de Open Universiteit in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Kennisknooppunt Participatie, onderzoekt de vermeende relatie tussen participatie en politiek vertrouwen. Het onderzoek richtte zich specifiek op decentrale overheden.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van drie losse studies die bij elkaar horen. De eerste is een literatuurstudie met een samenvatting van wat we al weten uit eerder onderzoek. De tweede gaat over drie focusgroepen met inwoners van de provincie Zuid-Holland. In een focusgroep komen mensen bij elkaar om meningen, ideeën en ervaringen te bespreken.

De derde is een casestudie over de ervaringen met een participatietraject. En wat die ervaringen doen met het vertrouwen in het openbaar bestuur. In een casestudie onderzoek je een echt probleem. De casestudie bestudeert drie situaties: (1) de participatie bij een herinrichting van een park in de gemeente Goeree-Overflakkee, (2) de Verantwoordingsdag V100 van de provincie Zuid-Holland, en (3) de participatie bij het opstellen van het waterbeheerprogramma van Hoogheemraadschap Delfland.

Het rapport sluit af met adviezen over participatie. Wat kan de overheid doen om het vertrouwen te verbeteren? En hoe kan ze ervoor zorgen dat burgers zo weinig mogelijk negatieve ervaringen ermee hebben?

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Gerelateerd evenement

‘Voorbij de polarisatie’ – congres Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten en de Provincie Zuid-Holland

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies