De impact van de corona-epidemie op de economie van Rotterdam-Rijnmond, MRDH, Zuid-Holland en Den Haag.

Impact-onderzoek van de coronaepidemie op Rijnmond, MRDH, Den Haag en Zuid-Holland. De uitkomsten zijn adviezen voor een herstel- en vernieuwingsagenda voor de Zuidelijke Randstad, opgesplitst per deelgebied (Rijnmond, Den Haag, Zuid-Holland). Schets van maatregelen richting een Groeiagenda, met de volgende adviezen:  

  1. Vergroot stimulans economische vernieuwing en innovatie. 
  2. Focus hernieuwd op arbeidsmarktbeleid.
  3. Zet extra in op talentontwikkeling in de regio.
  4. Stimuleer nu maximaal duurzame gedragsverandering in het vervoer en herstel vertrouwen.
  5. Stimuleer de woningmarkt.
  6. Herstel het verdienvermogen in de stad.
  7. Stimuleer meer productie op Europese schaal.
  8. Herstel de ontmoetingsfunctie van de stad en de lokale woonomgeving.
  9. Maak een goede strategie voor de retailsector.
  10. Maak duidelijk dat investeringen in duurzame energie en circulaire economie bijdragen aan een structureel langetermijnweerbaarheidsvermogen.

 

Het onderzoek is bedoeld voor provinciaal beleid, met adviezen waar gemeenten en provincie kunnen werken aan herstelagenda’s. De resultaten zijn gedeeltelijk meegenomen in een eerste versie van de Zuid-Hollandse groeiagenda. 

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer