Mobiliteit en Verstedelijking (MIRT)

De economie in de regio Rotterdam-Den Haag is veelzijdig, met motoren als de Rotterdamse haven, Greenport West-Holland en een groeiende kennis- en diensteneconomie. De regio groeit de komende decennia verder, met de voorgenomen bouw van 170.000 nieuwe woningen tot 2040. Dat stelt deze regio voor grote uitdagingen, namelijk bereikbaarheid handhaven, ruimte verdelen en economisch potentieel benutten.

Programma MoVe identificeert de grote opgaven in economie, verstedelijking en mobiliteit.  Er zijn drie programmalijnen (logistiek in en om de stad, metropolitaan ov en verstedelijking (MOVV) en slimme netwerken). De strategie voor de programmalijn MOVV is in 2019 verankerd in het verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad.  In het programma wordt gewerkt aan de MIRT-verkenningen Oeververbindingen Rotterdam, CID Binckhorst, de gebiedsverkenningen Westland, Voorne Putten- Havens. In 2022 wordt de MIRT–verkenning Oude Lijn–Knopen gestart indien de miljard reservering uit het Nationaal Groeifonds definitief wordt toegekend.
Onderzoeken en MIRT-verkenningen zijn verankerd in nationaal, provinciaal en lokaal omgevingsbeleid en leiden tot investeringsafspraken en uitvoering.

Bekijk voor meer informatie www.move-rdh.nl of neem contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies