Maritiem topcluster

Deze toekomstverkenning gaat over mogelijke ontwikkelingen van het maritieme cluster en de opties van de maritieme delta om zich hierop voor te bereiden. De verkenning bevat een beschrijving van mogelijke ontwikkelingen op basis van scenariostudie. De uitkomsten zijn ruimtelijk vertaald naar hotspots in de regio. Hierop zijn drie ontwerpend onderzoekstudies gedaan, die aanzet vormen voor een regionale ruimtelijk strategie.

Het onderzoek heeft bijgedragen aan een nieuwe manier van samenwerken en focus bij de regionale opgaven. De resultaten zijn in 2016 vastgelegd in een bestuursakkoord tussen de provincie en de regio. De regionale partijen hebben vervolgens een groeiagenda voor de Drechtsteden gemaakt. Langs de lijnen van die agenda werken de Drechtstedengemeenten, partners en provincie Zuid-Holland nu verder aan drie programma’s:

  1. goed wonen,
  2. goed werken en
  3. goede bereikbaarheid.

Neem contact op met kenniszuidholland@pzh.nl voor meer informatie over dit onderzoek.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies