Klimaatadaptatie

Gedeputeerde Staten hebben in december 2018 de provinciale adaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ vastgesteld. Het programma loopt tot eind 2023.  

De informatie uit twee verschillende klimaatatlassen wordt gebruikt in de uitvoering. Op alle relevante beleidsthema’s volgt de provincie de processtappen die nationaal zijn afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, zoals stresstesten, strategie en uitvoeringsagenda opstellen, faciliteren en op calamiteiten voorbereiden.  

Er zijn veel evenementen georganiseerd en er is een website gemaakt: www.bouwadaptief.nl

Op de website van de provincie Zuid-Holland staat meer informatie over dit thema met diverse rapporten.

Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland op de site van Klimaatadaptatienederland een eigen pagina en staan er ook verwijzingen naar diverse rapporten over dit thema.

De opgehaalde data uit dit onderzoek en de recente ontwikkelingen kunnen in de Klimaat informatiehub worden ingezien.

Tot slot staat op de website van Deloitte een drietal onderzoeken die in opdracht van de Provincie zijn uitgevoerd

 

 

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies