Kennis- en onderzoeksagenda Deltares

Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor klimaatverandering klimaatadaptatie. Samenwerking met Deltares als het nationale kennisinstituut op het terrein van deltavraagstukken was een logische stap om Zuid-Holland goed te positioneren in dit vraagstuk. De onderzoeken die Deltares in 2017-2019 heeft uitgevoerd, hebben een belangrijke impuls gegeven aan het provinciale beleid in de nota Weerkrachtig Zuid-Holland. De bredere onderzoeksprogramma’s waarbij Deltares en de provincie deel uitmaken van een consortium kennen partners als gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen en brancheorganisaties, zoals Glastuinbouw Nederland. Er zijn ook onderzoeken uitgevoerd voor onze internationale partner, de Chinese provincie Hebei.

In de jaarplannen zijn voorstellen voor verschillende onderzoeken opgenomen, met looptijden van enkele maanden tot een paar jaar, zoals:

Wil je meer informatie over dit onderzoeksprogramma? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies