Kansen van de Noordzee

Provincie Zuid-Holland kent van oudsher een innige relatie met de Noordzee. De kustlijn van 65 kilometer en badplaatsen als Noordwijk, Scheveningen en Ouddorp bieden mogelijkheden tot recreatie. Vissersplaatsen als Katwijk en Scheveningen hebben een belangrijke cultuurhistorische waarde en dragen bij aan de voedselvoorziening en economische welvaart. Het Rotterdamse havengebied is een economische motor voor Nederland. De Hollandse Duinen vormt een belangrijk natuurgebied en de Zandmotor laat zien dat kustbescherming en ‘building with nature’ samen kunnen gaan.

Het gebruik van de Noordzee is aan grote veranderingen onderhevig. De traditionele gebruikers – vissers, reders, kustbeschermers, olie- en gasbedrijven en de strijdkrachten – moeten de ruimte delen met nieuwe gebruikers en natuurontwikkeling. Gedreven door maatschappelijke opgaven als klimaatbeleid, voedselzekerheid, natuurbescherming of recreatie ontstaan nieuwe (maritieme) sectoren, actief in het kustgebied en daarbuiten. Voorbeelden zijn productie van windenergie en voedsel op zee.

De nieuwe ontwikkelingen op zee dragen bij aan provinciale ambities. Ontwikkelingen bieden kansen om de economie van Zuid-Holland te versterken en de ruimtelijke omgevingskwaliteit te verbeteren. Met dit onderzoek, uitgevoerd door de WUR, Ecorys en Los Stad in Land, krijgt de provincie beter inzicht in de ontwikkelingen die zich de komende 20 jaar op en rond de Noordzee afspelen en die de provinciale ambities kunnen beïnvloeden en vormen. De onderzoeksresultaten zijn agenderend voor het toekomstige economische en ruimtelijke omgevingsbeleid van provincie Zuid-Holland.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer