Impact van AI en digitalisering op het mkb

Algoritmen en digitalisering spelen een steeds grotere rol in de maatschappij (onderzoek van InnovationQuarter). Ze zijn vaak positief in het nieuws. Voor sommige sectoren leiden ethische aspecten van AI tot ontwrichting. Denk bijvoorbeeld aan onderbetaalde Überchauffeurs. Komende jaren staan grote veranderingen te gebeuren, met economische en maatschappelijke gevolgen. In dit onderzoek proberen we die toekomst scherper te krijgen voor het diverse mkb-landschap in Zuid-Holland. Hoe goed is het mkb voorbereid op de komst van kunstmatige intelligentie (AI)? Wat kan de overheid doen om de veranderingen in goede banen te leiden?

In een eerste scan zien we grote verschillen tussen de sectoren. In het toekomstonderzoek richten we ons op het mkb in vier sectoren die we verder uitdiepen om goed te snappen wat er precies gebeurt. Dit zijn de greenports, haven/logistiek, toerisme en de maakindustrie. Binnen deze sectoren voeren we gesprekken met gebruikers en leveranciers van AI. Het eerste beeld is een verschil in de inzet van AI, aanpak en organisatie binnen de verschillende sectoren. Dit leidt soms tot een meer intern gerichte aanpak en bij andere bedrijfstakken tot een meer op de keten gerichte aanpak.

Het onderzoek moet een handelingsperspectief voor overheden opleveren, waarbij ook een discussie met brancheverenigingen hoort.

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebruikt om beleid uit te stippelen binnen het programma digitale economie. Specifiek was het mede aanleiding om de  Actieagenda Digitaal MKB Zuid-Holland op te starten.

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies