Human Capital in Zuid-Holland

De maatschappij ondergaat verschillende transities die impact hebben op de arbeidsmarkt. Voor de provincie en Economic Board Zuid-Holland aanleiding voor een strategische verkenning. Deze verkenning moest een analyse geven van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt en aanbevelingen doen voor een Human Capital agenda. De uitkomsten hebben geleid tot een Human Capital akkoord Zuid-Holland, waarin kwantitatieve doelstellingen zijn opgenomen. Dit akkoord is in juni 2019 door 66 partijen uit de triple helix ondertekend en dat aantal groeit nog steeds. Intussen zijn meer dan 100 partijen betrokken. Het rapport vormt daarmee de nulmeting voor het huidige Zuid-Hollandse Human Capital beleid.

Het rapport is besproken in de Economic Board Zuid-Holland en Provinciale Staten van Zuid-Holland. De Staten hebben 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Human Capital beleid. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft middelen beschikbaar gesteld om het Human Capital akkoord uit te voeren. Daarmee is een projectteam geformeerd en een passend (subsidie)instrumentarium opgetuigd. Het is daarmee opgenomen in het provinciale beleid.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies