Gezonde weg en hinder

Burgers zoeken steeds vaker zelf informatie over milieugerelateerde onderwerpen of starten zelf meetprojecten. Ze gaan met de provincie in discussie over luchtvaart of lucht- en geluidskwaliteit rond provinciale wegen. Deze discussie is niet altijd goed te voeren. Overheidsdata wordt betwist, ook op basis van kwalitatief beperkte of onjuist geïnterpreteerde data van inwoners zelf. Daarnaast komt beleving vaak niet overeen met wettelijke of beleidsmatige normen. Dit maakt het voor de provincie wenselijk het gesprek met inwoners te verbeteren, om daarmee ook de beleving van hinder te beïnvloeden.

De vraag van dit onderzoek: hoe komen overheid en burger tot een gedeelde probleemanalyse en -oplossing van de milieu-/gezondheidseffecten van de provinciale weg? Hiermee wil de provincie een beter beeld krijgen van hoe toekomstige burgerparticipatie bij veranderende kennisposities eruit kan zien. Met een antwoord op deze vraag kan de provincie beter inspelen op een goed gesprek tussen inwoner en overheid. Dit onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, bevraging van deskundigen en inwoners, klachtenanalyses en workshops.

De resultaten van het onderzoek leveren input voor toekomstige participatieprogramma’s. Het onderzoek speelt in op ideeën over ‘citizen science’ en sluit aan bij het project De Gezonde Weg.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer