Gezondheid – healthy society kaart

De Healthy Society kaart betreft een inventarisatie van preventieve gezondheidsinitiatieven waarbij een op burgers gebaseerde aanpak centraal staat om de gezondheid en het welzijn van burgers in de provincie te vergroten. De kaart focust op de preventie en behandeling van somatische en mentale aandoeningen tijdens alle fases van de levenscyclus, en hun onderliggende mechanismen in alle gezondheids- en welzijnsdomeinen van de samenleving. Daarbij focust Healthy Society zich ook uitdrukkelijk op gezondheidsvraagstukken voor gebieden buiten het reguliere zorgdomein, zoals de inrichting van de omgeving en gemeentes. 

Deze doelstelling sluit nauw aan bij agenda’s en beleidsplannen van overheden, ministeries, provincies en gemeentes en andere stakeholders uit de publieke en private sector. De Healthy Society kaart binnen de provincie omvat de volledige breedte aan thema’s die een gezondheidsdoel nastreven buiten de zorgsector. 

De kaart moet leiden tot een instrument dat zicht geeft op relevante gezondheidsonderzoeken op basis van gezondheidskarakteristieken. Daarmee wordt een kennisnetwerk ontsloten bij gemeenten en onderzoeksinstituten en zijn zoekopdrachten mogelijk op basis van lokale problematieken. Nieuwe gezondheidsonderzoeken kunnen steeds worden toegevoegd. 

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies