Functiemenging op bedrijventerreinen

In de nieuwe provinciale bedrijventerreinenstrategie staat dat er meer aandacht nodig is voor functiemenging om de huidige bedrijventerreinen beter te benutten. Daarbij zijn de woon-werkakkoorden en regionale bedrijventerreinenvisies genoemd als instrumenten om hierover met gemeenten afspraken te maken.  

De Omgevingswet zorgt voor momentum om gedrag te veranderen. Er komt een andere afweging rond geluid en een andere invulling van de milieucategorieën. De provincie kan dit gebruiken om een fundamentele discussie te voeren over de functiescheidingspraktijk. Deze verkenning zet verschillende ideeën uit binnen- en buitenland naast elkaar, die samen kunnen leiden tot betere bescherming van bedrijven en efficiënter ruimtegebruik.  

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer