Evaluatie 5 jaar ToekomstAgenda

Het platform Kennis Zuid-Holland vormt een gezamenlijk netwerk van programma’s die zich binnen de Provincie Zuid-Holland bezig houden met strategische kennis. Een van die programma’s is de ToekomstAgenda, een overzicht van toekomstonderzoeken en andere strategische onderzoeken. Onder strategische onderzoeken worden onderzoeken verstaan die zich richten op sectordoorsnijdende thema’s en op de lange termijn (2040 of verder). Onder toekomstonderzoeken worden strategische onderzoeken verstaan die betrekking hebben op mogelijk disruptieve ontwikkelingen.

De ToekomstAgenda bestaat vijf jaar en dat is voor Kennis Zuid-Holland aanleiding om de ToekomstAgenda te evalueren, zowel met betrekking tot de inhoud als het proces, ofwel de interventies of doorwerking. De scope van dit evaluerende onderzoek is beperkt tot 14 toekomstonderzoeken met betrekking tot het ruimtelijk domein en het omgevingsbeleid van de provincie, waarin thema’s spelen zoals bereikbaarheid, verkeer, woningbouw, leefomgeving, milieu, water, natuur en klimaatadaptatie.

Het doel van deze evaluatie is niet alleen om terug te kijken op de ToekomstAgenda in de afgelopen vijf jaar. De evaluatie beoogt ook input te zijn voor de ToekomstAgenda in de komende jaren, zowel met betrekking tot de inhoud van de agenda als de interventies naar aanleiding van de onderzoeken

 

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer