Doorwerking koloniaal en slavernijverleden provincie Zuid-Holland

“Onze geschiedenis kent vele mooie hoofdstukken waar we trots op zijn, maar helaas ook een aantal duistere waar we minder trots op zijn. En ook die geschiedenis delen we met elkaar. Om die nu en in de toekomst beter te belichten starten we een historisch en wetenschappelijk onderzoek naar de rol van Zuid-Holland in onze koloniale geschiedenis. Uiteindelijk willen we met de kennis van het verleden bouwen aan een betere toekomst voor iedereen in Zuid-Holland”.

Met bovenstaande uitspraak kondigde gedeputeerde Frederik Zevenbergen een provinciaal onderzoek aan naar het koloniaal en slavernijverleden van de provincie. Het onderzoek moet zich mede richten op de doorwerking van het koloniaal en slavernijverleden op de huidige samenleving. Daarbij zou het onderzoek oplossingsrichtingen moeten aandragen om kansenongelijkheid te bestrijden en aanbevelingen doen over welke stappen de provincie zelf kan ondernemen in de strijd tegen (institutioneel) racisme.

Het onderzoek naar het slavernijverleden wordt op dit moment gedaan door Universiteit Leiden. Verwey-Jonker en Movisie zullen het onderzoek naar de doorwerking van het slavernijverleden uitvoeren. De focus zal liggen op nazaten van zowel mensen die in slavernij gevangen waren als nazaten van mensen die als contractarbeider te werk zijn gesteld na de afschaffing van de slavernij (voornamelijk mensen van Javaanse, Chinese en/of Hindostaanse afkomst).

Binnen dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de volgende vraag:

  1. Hoe erkenning kan worden gegeven aan de pijn die een deel van onze inwoners als gevolg van dit verleden ervaren.

Tegelijkertijd wordt er ook input opgehaald voor de volgende vragen:

  1. Hoe verdere bewustwording rondom het slavernij- en koloniaal verleden gerealiseerd kan worden en hoe dit opgenomen kan worden in de gemeenschappelijke geschiedenis.
  2. Hoe verdere bewustwording een bijdrage kan leveren in een aanpak tegen racisme en discriminatie.


Hierbij staan de behoeften en wensen van nazaten centraal. Verwey-Jonker en Movisie zullen hen vragen welke behoeften en wensen zij hebben met betrekking tot het erkennen van de geleden pijn (vraag 1), maar vragen hen ook om input hoe verdere bewustwording gerealiseerd kan worden, hoe dit opgenomen kan worden in de gemeenschappelijke geschiedenis en hoe dit geheel mogelijk kan bijdragen en vorm kan krijgen in een aanpak tegen racisme en discriminatie (vraag 2 en 3).

Meer informatie

Gerelateerd evenement

22 maart 2023 – Bewonersbijeenkomst Koloniaal- en Slavernijverleden Provincie Zuid-Holland 20 april 2023 – Bewonersbijeenkomst over de doorwerking van het koloniaal- en slavernijverleden 8 juni 2023 – Bewonersbijeenkomst: presentatie onderzoek slavernijverleden provincie Zuid-Holland

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies