DeltaGrid 2050: Perspectieven voor de Zuid-Hollandse energie-infrastructuur

Dit ontwerpende onderzoek toont via drie verschillende benaderingen (patchwork, mainframe en internet of energy) hoe het Zuid-Hollandse energiesysteem er in 2030 en 2050 uit kan zien.

Door het grote en diverse energiegebruik op een beperkt oppervlak speelt infrastructuur in Zuid-Holland een sleutelrol in de energietransitie. De lange levensduur van infrastructuur en de sturende invloed ervan op energiegebruik maakt een langetermijnblik noodzakelijk. Met speciale technieken, een ruimtelijk ontwerp en vele experts zijn de ontwerpen tot stand gebracht. Daarna is de rol van digitalisering op twee benaderingen (patchwork en mainframe) onderzocht.

Conclusie van het onderzoek is dat een radicale keuze voor een patchwork- of mainframe-benadering niet tot een wenselijk energiesysteem leidt. Patchwork en mainframe kunnen elkaar wel versterken: een sterke ruggengraat (mainframe), met lokale optimalisatie (patchwork). Bekijk meer informatie: https://systeemstudie-pzh.hub.arcgis.com/

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

Smart Multi Commodity Grid

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies