De weerbare regio

Het onderzoek behandelt de vraag in welke mate de Nederlandse economie baat heeft bij regionale en sectorale differentiatie van pandemiegerelateerde maatregelen, nu en in de toekomst. De economische impact is niet alleen direct het gevolg van lokale maatregelen. Ook vraag- en aanboduitval elders in internationale productie- en waardeketens van goederen en diensten hebben gevolgen.  De onderzoeksvraag is hoe te zorgen voor een minimale impact van corona op economie, werkgelegenheid en concurrentiepositie van het bedrijfsleven, zodat zij toekomstbestendig blijven.  

Het onderzoek behandelt de vraag in welke mate de Nederlandse economie baat heeft bij regionale en sectorale differentiatie van pandemiegerelateerde maatregelen, nu en in de toekomst. De economische impact is niet alleen direct het gevolg van lokale maatregelen.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies