De relatie tussen aanwezigheid van cultureel erfgoed en vestigingsklimaat

De aanwezigheid van erfgoed wordt door city en regio marketeers vaak ingezet als lokmiddel om toeristen te trekken. Maar de aantrekkelijkheid reikt mogelijk verder: het vermoeden bestaat dat er ook een verband tussen cultureel erfgoed en vestigingsklimaat bestaat. West-Europese landen concurreren niet wezenlijk meer op factoren als bereikbaarheid, afzetmarkten en een goed opgeleide beroepsbevolking. Het leefklimaat wordt belangrijker; cultureel erfgoed maakt hier deel van uit. Enkele wetenschappelijke studies ondersteunen deze hypothese, maar schetsen ook dat het lastig is om een oorzakelijk verband vast te stellen.

Dit onderzoek verkent de mate waarin en de manier waarop de aanwezigheid van cultureel erfgoed van invloed is op de vestiging van buitenlandse bedrijven en werknemers. Hierbij werd erfgoed breed opgevat: niet alleen monumenten en gebouwen, maar ook beschermde stads- en dorpsgezichten.

Omdat er nog weinig cijfers beschikbaar zijn, was het onderzoek vooral kwalitatief van aard. Na desk research/secundaire data-analyse werden enkele inhoudelijke experts en buitenlandse kenniswerkers geïnterviewd.

Afhankelijk van de bevindingen – wel of geen duidelijke causale relatie – wordt nog bekeken of een vervolgonderzoek nodig is. De bevindingen bieden hoe dan ook inzicht in de mate waarin bepaalde onderdelen van het Zuid-Hollands erfgoed aantrekkingskracht uitoefenen op buitenlandse kenniswerkers.

Disclaimer: Het rapport van dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen voor blinden en slechtzienden. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit rapport te lezen? Of wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl.

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies