Brede Welvaart: doorvertaling naar Zuid-Holland

Brede welvaart wordt vaak als belangrijk aspect voor een veerkrachtige toekomstige economie genoemd. Het gaat daarbij om zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart. Maar het is nog niet makkelijk te vertalen naar concrete acties. Veel datasets en monitors zijn nog op een vrij grove korrel (gemeente of regio) uitgewerkt. Hoe kunnen we de impact van de discussie over brede welvaart vergroten en doorvertalen naar de buurten van Zuid-Holland? Hoe kunnen we de kennis van nationale, regionale en lokale overheden samenbrengen voor de maatschappelijke opgaven in Zuid-Holland?

De verschillende definities en indicatoren zijn ge├»nventariseerd. De eerste test binnen traject ‘coastal district’ om op buurtniveau verder in te vullen is veelbelovend. Doorvertaling naar buurten kan mogelijk via een dashboard of een storymap met conclusies over de impact op maatschappelijke opgaven als verstedelijking en gezondheid.

Meer informatie

Gerelateerd evenement

Plein1 – Brede Welvaart

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies