Beleidsverkenning lopen

Uit onderzoek wereldwijd blijkt dat iedere euro die in loopmaatregelen wordt gestoken gemiddeld een factor tien of meer rendeert, met name door gezondheidswinst en hogere vastgoedwaarden. Zowel lopen als loopbeleid zit in de lift. Als meer mensen meer lopen kan dit op kosteneffectieve wijze bijdragen aan meer welzijn, meer welvaart en een aantrekkelijker en duurzamer provincie. Lopen heeft zowel veel private (gezondheidswinst) als publieke baten (welzijn en een duurzame leefomgeving).  

Deze beleidsverkenning is omarmd door de gedeputeerden Koning (Ruimte, wonen en recreatie en sport) en Vermeulen (Mobiliteit). De verkenning is gepresenteerd bij de Citydeals en de provinciale open dag over omgevingsbeleid en krijgt veel belangstelling en waardering. Lopen is inmiddels beter opgenomen in het provinciale (omgevings)beleid en subsidieregelingen voor sport en recreatie en in de omgevingsvisie is er nu ook een beleidskeuze lopen. In 2021 waren de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland gastheren van het Nationaal Voetgangerscongres, samen met Acquire. In 2022 start het Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland, waarin ook volop aandacht zal zijn voor de voetganger. 

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies