Accelerating circular economy (ACCEZ)

In 2050 is Nederland 100% circulair. De provincie participeert met VNO-NCW West en de universiteiten van de regio in dit transdisciplinaire kennisimpactprogramma (circa 9 miljoen euro). Vraagstukken rond de transitie naar een circulaire economie staan centraal. De focus ligt op circulaire bouweconomie, maakindustrie, kunststoffen, groene reststromen en voedsel. ACCEZ heeft onderzoek uitgevoerd naar circulaire land– en tuinbouw en circulaire gebiedsontwikkeling. Ondernemersvragen staan centraal en ondernemers zijn in het hele proces betrokken. ACCEZ creëert experimentele ruimte om kennis, netwerk en handelingsruimte te vergroten.

Het huidige programma loopt tot 2023 en zal worden voortgezet. De eerste onderzoeken zijn afgerond: Groene Hart Circulair, Toekomsten voor de Tuinbouw en Circulaire Gebiedsontwikkeling Binckhorst. Er zijn nieuwe onderzoeken gestart: Coalition of the Willing Tuinbouw, Waarde van Water en Circulaire Bollenstreek. In ontwikkeling is een breed programma rondom de verschuivingen tussen stad en platteland (met stikstof als casus).

Enkele resultaten zijn:

  • Versterking van het Zuid-Hollandse netwerk voor circulaire gebiedsontwikkeling en circulaire land- en tuinbouw.
  • Een kenniswerkplek in onderzoeksgebied de Binckhorst, met lokale partijen, gemeente en onderzoekers.
  • Kenniscafé’s, een summerschool, vele expertsessies en audits.

Zie voor meer informatie ACCEZ | Accelerating Circular Economy Zuid-Holland,www.tuinbouwscenarios.nl, Circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk: de Binckhorst | Circulaire Bouweconomie.

Wil je meer informatie over dit onderzoeksprogramma? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Links

ACCEZ | Accelerating Circular Economy Zuid-Holland, www.tuinbouwscenarios.nl Circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk: de Binckhorst | Circulaire Bouweconomie

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies