Sociaal-culturele achtergronden van voorzieningengebruik

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat voorzieningen voor wonen, werken en recreëren toegankelijk zijn voor verschillende groepen inwoners. Met andere woorden: voorzieningen moeten inclusief zijn. Fysieke nabijheid en persoonlijke kenmerken en interesses spelen uiteraard een rol bij de vraag of mensen al dan niet gebruik kunnen (en willen) maken van zaken als openbaar vervoer, hoger onderwijs, culturele en sportvoorzieningen en betaald werk. Maar ook ‘sociaal-culturele’ factoren (zoals maatschappelijk vertrouwen en sociale contacten) spelen een rol.

I&O Research heeft onderzocht wat de invloed van deze factoren (fysieke nabijheid, persoonsgebonden nabijheid en ‘mentale’ nabijheid) op gebruik van voorzieningen is. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase bestond uit deskresearch en een aantal expertinterviews. De tweede fase bestond uit een grootschalige representatieve survey onder inwoners van Zuid-Holland.

Het onderzoek wijst niet één specifieke groep aan voor wie de toegankelijkheid van voorzieningen in het geding is en die dus mogelijk zijn buitengesloten. Er is sprake van meerdere factoren die op elkaar ingrijpen of elkaar zelfs kunnen versterken.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Meer informatie

Eindrapportage

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Disclaimer: Dit onderzoek voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen. De onderzoeken die we vanaf 2022 publiceren zijn wel toegankelijk gemaakt. Heb je hulp nodig om dit onderzoek te lezen? Neem dan contact met ons op via kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies