Deze snelstudie loopt nog. Hier komt de link naar het werkdocument…


Vraagstelling/doel:
Hoe ziet het ideale OV er in de toekomst uit in Zuid-Holland inclusief alle denkbare innovatieve vormen van (publiek) vervoer? We nemen Hoeksche Waard & Goeree-Overflakkee als case-study omdat hier de voorbereiding van een aanbesteding loopt.

Publieke mobiliteit is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer (trein, metro,tram, bus), maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. DOVA, IPO en CROW-KpVV hebben bovenstaande praatplaat gemaakt.

Wil je meedenken of meedoen aan deze snelstudie, laat het ons weten via kenniszuidholland@pzh.nl

Publieke mobiliteit bestaat uit:

Waarom publieke mobiliteit?
Ons land staat voor grote opgaven om te komen tot duurzame, sterke en gezonde steden en dorpen. We willen dat er genoeg bereikbare woningen zijn in een aantrekkelijke leefomgeving. Met de ontwikkeling van brede welvaart beogen we dat iedereen mee kan doen en zetten we in op een sterke economie en een gezond klimaat. Met slimme combinaties van lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit waarin ook auto’s optimaal worden benut, maken reizigers een mobiliteitstransitie.

Verder lezen …

..

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer