Stap 1: Begin with the end in mind

Print / Download

Kernpunten:

  • Doelgroep en boodschap
  • Het eindproduct
  • Doelstelling en timeframe
  • Budget en capaciteit

We weten nu wat kennisdoorwerking is. We weten ook dat je er het beste al vroeg in een onderzoek mee kan beginnen. Maar hoe vroeg? Je kunt het beste tijdens de start van een onderzoek al aan de impact van het onderzoek gaan denken: “begin with the end in mind.”

Doelgroep en boodschap

Om meer grip te krijgen op de impact van het onderzoek zijn twee vragen belangrijk. Ten eerste kan je jezelf afvragen: wat is de doelgroep van dit onderzoek? Met een goed beeld van de doelgroep van het onderzoek kun je zorgen dat aan het einde van het traject de juiste mensen aan de slag gaan met de resultaten. Het vergt namelijk hele andere stappen wanneer je Zuid-Hollandse gemeente ambtenaren op het gebied van mobiliteit wilt activeren, dan wanneer je inzet op juristen van het ministerie van BZK. Een tweede belangrijke vraag om over na te denken is: wat is de boodschap die ik deze doelgroep wil meegeven? Hoewel het antwoord op deze vraag, net als bij de vorige vraag, duidelijker wordt naarmate het onderzoek loopt, is het belangrijk om er al vroeg bij stil te staan. Een activerende of alarmerende boodschap zal hele andere impact maken dan een louter informerende boodschap. De boodschap die je wilt vertellen staat dus in verband met de doelstelling van de kennisdoorwerking.

Maak een plan

Het antwoord op bovenstaande vragen vormt de start voor het doorwerkingsplan dat je kunt maken. Stel dat je doelgroep inderdaad de Zuid-Hollandse gemeente ambtenaren op het gebied van mobiliteit is en de boodschap die wilt meegeven een alarmerende toon heeft over de staat van het openbaar vervoer in onze provincie. In dat het geval weet je dat de doorwerking pas geslaagd is als deze boodschap bij deze mensen op de juiste manier is overgekomen. Het plan wat je nu kunt gaan maken om daar te komen bevat elementen die je in ieder plan van aanpak zet en die je ook hieronder nog terug zult lezen. Echter, het is belangrijk om te onthouden dat goede onderzoek inhoud nog niet automatisch goede doorwerking betekent. Een doelgroep zal altijd geactiveerd moeten worden voor de boodschap die jij deze graag wilt meegeven.

Eindproduct

Je werkt dus vanaf het begin van een onderzoek toe naar een doel, namelijk: impact. Je weet nu wat je doelgroep is en welke boodschap je deze groep wilt meegeven. Je maakt een start met een doorwerkingsplan. Dit plan werkt toe naar een eindproduct. Hierbij is het goed om jezelf af te vragen: hoe ziet de impact van dit onderzoek er nou concreet uit? De meeste onderzoeken leveren een rapport op, maar we weten uit ervaring dat die meestal niet genoeg is voor impact. Het is geen gegeven dat die gemeente ambtenaren jouw rapport over het Zuid-Hollandse OV uit zich zelf helemaal zullen lezen. Hiervoor hebben professionals simpelweg te weinig tijd en aandacht. Je kunt dus denken aan andere eindproducten, zoals een presentatie, discussiebijeenkomst, webinar, serious game, website, dashboard of kennisnetwerk. Deze andere eindproducten leveren meer interactie met de doelgroep op en kunnen daarmee de impact bij de doelgroep vergroten. Hiermee geef je impact dus een duidelijker gezicht.

Doelstelling en timeframe

Het voordeel van een concreet beeld bij een eindproduct is dat je een heldere doelstelling kunt formuleren voor de doorwerking. Als je niet oppast dan zal je namelijk eindeloos doorgaan met impact maken. Er is altijd nog wel een extra persoon te bereiken of meer actie te bewerkstelligen. Een belangrijke vraag is dus: wanneer ben je tevreden? Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat informeren sneller is gelukt dan activeren. Denk dus ook aan het timeframe dat je geeft aan de doorwerking. Impact maak je niet in een dag, maar het momentum van het onderzoek zal ook weer een keer voorbij gaan.

Budget en capaciteit

Goed onderzoek doen is kostbaar en goede kennis is onbetaalbaar. Het proces van doorwerking is ook niet gratis. Het organiseren van de juiste impact bij een onderzoek kost geld en dus is het verstandig om aan het begin van het onderzoekstraject al budget vrij te maken voor de doorwerking. Hiermee kun je het eindproduct financieren en de einddoelstelling waarmaken. Qua doorwerkingsbudget kun als vuistregel denken aan vijf tot tien procent van het totale onderzoeksbudget. Denk daarnaast ook aan capaciteit tijdens de doorwerkingsfase. Voor de collega’s die aan de slag gaan met de doorwerking van het onderzoek is de oplevering van het rapport niet de finishlijn, maar juist het startschot. Zo is er niet alleen de wil, maar zijn er ook de juiste middelen voor doorwerking.

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer