Algemene introductie

Print / Download

Kernpunten:

  • Wat is doorwerking van strategische kennis?
  • Waarom kan dit een toegevoegde waarde geven?
  • Wanneer doe je aan kennisdoorwerking?

In ons leven in Zuid-Holland en daarbuiten hebben we dagelijks te maken met verschillende complexe vraagstukken. Rondom deze complexe vraagstukken is er vaak behoefte aan meer kennis. Wat zijn bijvoorbeeld goede stappen om onze economie circulair te maken? Hoe kunnen we omgaan met de komst van nieuwe technologieën, zoals AI? Op welke manieren kunnen we onze samenleving inclusiever maken en samen sociale ongelijkheden tackelen? Wanneer je vervolgens besluit om dit soort strategische kennis te gaan produceren, is het belangrijk om ook aan de impact van deze kennis te denken. Het is namelijk erg zonde als de opgeleverde kennis niet wordt vertaald naar de realiteit van het vraagstuk. Deze vertaling van niet-toegepaste kennis naar kennis met impact in de praktijk noemen we kennisdoorwerking.

Kennis Zuid-Holland, het platform voor strategische kennis van de provincie Zuid-Holland, constateert dat er niet altijd voldoende aandacht aan kennisdoorwerking wordt besteed. Soms worden er bijvoorbeeld onderzoeksrapporten opgeleverd die al snel “in de la belanden” en daarmee raakt de relevante kennis uit zicht. In de complexe en kennisintensieve samenleving van vandaag is verspilling van kennis onwenselijk. Niet alleen is dat zonde van het budget en de menskracht die het kost om de kennis te verwerven, maar juist ook voor de complexe opgaven die behoefte hebben aan deze kennis.

Je zou dus kunnen zeggen dat kennisdoorwerking plaatsvindt als het proces van kennisverwerving, dus het onderzoek, is afrond. Het klopt inderdaad dat dat het moment is om de vertaling te maken naar de praktijk, maar de ervaring leert dat dit moment al vroeg goed voorbereid kan worden. Het is daarom aan te raden om al vanaf het begin van een kennisproject na te denken over doorwerkingsopties. Voorbeelden van dergelijke kennisprojecten kunnen bijvoorbeeld strategische onderzoeken of kennisnetwerken zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies