Wat kan de provincie (allemaal) doen om de inwoners van Zuid-Holland vaker en verder op de fiets te helpen?

Infrastructuur – meer en betere doorfietsroutes, kwaliteit van fietspaden verbeteren, veiligere oversteekplekken, fietsenstallingen. Daarnaast moet bij de aanleg van nieuwe wijken rekening worden gehouden met de bereikbaarheid met ov én fiets. Zie hieronder.
Gemeentes ondersteunen – helpen bij fietsbeleid, fietsinfra aansluiten op de omgeving, meekijken bij omgevingsvisies, ondersteunen bij het invoeren van 30-km zones.
Combinatie ov – ov-fiets en andere deelfietsprojecten aanmoedigen (en uitvoeren) en beschikbaar stellen op zo veel mogelijk (ov-)knooppunten.
Lobby bij Rijk – voor ambitieuzer fietsbeleid, fietsstimulering, veiliger verkeer. In samenwerking met het IPO.
Fietsstimulering – dit is met name nodig om de niet-fietsers te bereiken, uit zichzelf zullen we namelijk niet opeens gaan fietsen, zie hieronder.
Domein breed – fiets kan deel van de oplossing zijn in meerdere domeinen, zoals bij economie en ruimtelijke ordening, zie hieronder.
Fietsdata – meer fietsdata leidt tot betere inzichten over fietsgebruik en maatregelen die genomen kunnen worden wat kan leiden tot betere beleidskeuzes.

Fietsinfrastructuur

Naast het verbeteren en uitbreiden van het fietsnetwerk, is gebleken dat veel fietsers ook last hebben van de grote snelheidsverschillen op het fietspad. Met de komst van e-bikes, speedpedelecs en fatbikes hebben meer mensen de mogelijkheid om te fietsen, maar het zorgt wel voor gevaarlijke situaties voor de fietsers zelf. Daarnaast zijn er ook steeds meer elektrische voertuigen als bak-/vrachtfietsen en velomobielen (ligfietsen) op straat te vinden. In de studie ‘Verkeer in de stad‘ onderscheidt de ANWB zes voertuigfamiilies op snelheid en massa:

  1. Lopen
  2. Fiets-achtigen
  3. Lichte motorvoertuigen
  4. Auto-achtigen
  5. Vrachtwagen-achtigen
  6. Tram-achtigen

In Kopenhagen, Denemarken hebben sommige drukke fietspaden twee rijstroken per richting: voor rustige én voor snelle fietsers. Het is mooi om te verkennen of dit in Zuid-Holland ook een optie zou zijn, met name in de stedelijke gebieden.

Fietsstimulering

Voordat je aan de slag kunt met fietsstimulering, moet je eerst je doelgroep(en) kennen. Het samenwerkingsverband Tour de Force (van overheden, marktpartijen en kenniscentra) heeft een brochure uitgebracht over fietsstimulering. Hierbij kijk je naar gedragsbronnen van de doelgroep: waarom fietsen ze niet? Komt dat door een gebrek aan capaciteit, motivatie. Of zijn ze niet in de gelegenheid om te fietsen? Daarna kies je een interventietechniek (voorlichting, beloning). 

Er zijn veel type doelgroepen en de ‘niet-fietser’ is niet te beschrijven. Er zijn echter wel een paar hoofdlijnen te onderscheiden:

Casus ‘fietsstimulering’

 Als voorbeeld nemen we een meneer die net buiten de stad woont en voor het winkelen naar het centrum wil. De persoon heeft een e-bike én een auto. Met de e-bike is het zo’n 20 minuten. Met de auto moet je omrijden, waardoor het ook zo’n 20 minuten duurt. De persoon in kwestie vindt het lekker om in het weekend een stuk te fietsen, maar vindt het ingewikkeld om de fiets naar de stad te pakken. Het is onduidelijk waar de e-bike veilig kan worden gestald, en ook de route is nog onbekend. Er zijn laatst namelijk werkzaamheden geweest, waarbij het een en ander is veranderd. De persoon is niet zo handig met de smartphone. 

De capaciteit om naar de stad te fietsen ontbreekt dus: er is te weinig kennis. Interventietechnieken die hiervoor kunnen werken zijn voorlichting om de kennis te vergroten en faciliteren om de route naar de stad te verbeteren. De bijpassende beleidsstrategie is omgevingsplanning: de provincie kan voor betere bewegwijzering zorgen én met de gemeente betere en centraal gelegen fietsenstallingen inrichten. Ook kan communicatie de veranderingen in de route mensen op de hoogte brengen van de nieuwe wegsituatie. 

Domein breed

De fiets kan deel van de oplossing zijn voor problemen in meerdere domeinen. Zoals toegelicht bij de maatschappelijke voordelen op de hoofdpagina, brengt de fiets vele voordelen met zich mee voor de provincie en maatschappij als geheel. Een voorbeeld hiervoor is het voordeel wat de fiets kan brengen voor het domein economie

Casus ‘fiets als deel van de oplossing’

Delft werkt aan de uitbreiding van bedrijven en faculteiten op en rond de universiteitscampus in Delft-Zuid. De toestroom van mensen en goederen zal hierdoor groeien. Ook de druk op de afritten vanaf autosnelweg A13 neemt hierdoor toe waardoor de uitbreidingsplannen stil komen te liggen: de infrastructuur kan de groei niet aan. 

De fiets kan In Delft een deel van de oplossing zijn. Zodra er meer mensen op de fiets komen, bijvoorbeeld in combinatie met openbaar vervoer, neemt de druk op de A13 af. Zo kan de campus wél uitbreiden. Natuurlijk moet hiervoor wel actie worden ondernemen. De fietsinfrastructuur moet beter, fietsenstallingen bij station Delft Campus moeten groter en de provincie kan verkennen of deelfietsen ervoor kunnen zorgen dat automobilisten vaker kiezen voor de combi ov + deelfiets. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer