Plein1 Beweegvriendelijk Zuid-Holland

Beweegvriendelijk Zuid-Holland: samen kom je verder

Op donderdag 2 februari was de slotbijeenkomst van het “Toekomstonderzoek Beweegvriendelijk Zuid-Holland”. Voldoende bewegen helpt om fysiek en mentaal gezond te blijven en bevordert ook  welzijn en welvaart.  Op dit moment beweegt minder dan de helft van de bevolking in Zuid-Holland genoeg. Daarom is onderzoek gedaan hoe het bewegen in de openbare ruimte kan worden bevorderd.
 
Dit onderzoek is uitgevoerd door kennis- en ontwerpinstellingen gespecialiseerd in sport en bewegen (het Mulier Instituut), ruimte (Molster Stedenbouw) en mobiliteit (Kennisplatform CROW). Doel van dit onderzoek is om vanuit een samenhangende blik met aanbevelingen te komen om Zuid-Holland beweegvriendelijker te maken, zodat in 2040 in lijn met het landelijke preventieakkoord, 75% van onze bevolking voldoet aan de beweegnorm.  

De vijf aanbevelingen uit het onderzoek:

  1. Zet breed in op het stimuleren van bewegen, met extra aandacht voor groepen die dit weinig doen, zoals ouderen, tienermeisjes en niet-westerse migranten.
  2. Stimuleer het actief verplaatsen (vooral lopen en fietsen), onder meer door het vergroten van nabijheid.
  3. Vanaf de voordeur: maak het recreatief bewegen vanaf de voordeur laagdrempeliger
  4. Lopen: geef hier meer aandacht aan.
  5. Werk integraal aan bewegen: maak ‘meer bewegen’ doel van het brede provinciale (omgevings)beleid en koppel dit aan alle ambities en opgaven en medewerkers die hieraan bij kunnen dragen.

Panelgesprek
In een panelgesprek ging gedeputeerde Anne Koning in gesprek met Esther van Garderen (Fietsersbond), Ankie van Dijk (Wandelnet), Ellis Van Der Weerden (Team Sportservice), Fleur Spijker (Gemeente Leiden) en Harry Boeschoten (Staatsbosbeheer). Anne Koning: “We waren het erover eens dat loop- en beweegbeleid meer aandacht verdient en dat het helpt als dit al in de ontwerpfase van nieuwe plannen wordt betrokken.” Dit vraagt om een goede samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties en soms ook ondernemers, bijvoorbeeld om bedrijfsterreinen groener en beweegvriendelijker in te richten.

Singelpark XL
Het Leidse Singelpark vormt hier een goed voorbeeld van. Het burgerinitiatief hiervoor is door de gemeente overgenomen en gerealiseerd en dit park wordt nu intensief gebruikt. . Om het bewegen te bevorderen heeft deze gemeente de Leidse beweegsleutels en beweegrichtlijnen ontwikkeld. Verder wordt bij gemeentelijke besluiten nu standaard gekeken naar de beweegeffecten.

Meer informatie

Locatie

Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid Hollandplein 1
2596AW Den Haag

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Sprekers

foto van Anne Koning

Anne Koning

Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport van de Provincie Zuid-Holland

foto van Saskia van Hoore-Engels

Saskia van Hoore-Engels

Beleidsadviseur Buiten Spelen - Gemeente Leiden

Deze website maakt gebruik van cookies