Bewonersbijeenkomst koloniaal- en slavernijverleden Provincie Zuid-Holland (online)


“Onze geschiedenis kent vele mooie hoofdstukken waar we trots op zijn, maar helaas ook een aantal duistere waar we minder trots op zijn. En ook die geschiedenis delen we met elkaar. Om die nu en in de toekomst beter te belichten starten we een historisch en wetenschappelijk onderzoek naar de rol van Zuid-Holland in onze koloniale geschiedenis. Uiteindelijk willen we met de kennis van het verleden bouwen aan een betere toekomst voor iedereen in Zuid-Holland”.

Met bovenstaande uitspraak kondigde gedeputeerde Frederik Zevenbergen in september 2022 een provinciaal onderzoek aan naar het slavernijverleden van de provincie. Het onderzoek moet zich mede richten op de doorwerking van het koloniaal en slavernijverleden op de huidige samenleving. Daarbij zou het onderzoek oplossingsrichtingen moeten aandragen om kansenongelijkheid te bestrijden en aanbevelingen doen over welke stappen de provincie zelf kan ondernemen in de strijd tegen (institutioneel) racisme.

Het onderzoek naar het slavernijverleden wordt op dit moment gedaan door Universiteit Leiden. Verwey-Jonker en Movisie zullen het onderzoek naar de doorwerking van het slavernijverleden uitvoeren. De focus zal liggen op nazaten van zowel mensen die in slavernij gevangen waren als nazaten van mensen die als contractarbeider te werk zijn gesteld na de afschaffing van de slavernij (voornamelijk mensen van Javaanse, Chinese en/of hindostaanse afkomst).

Alhoewel we dit soort gesprekken het liefst fysiek organiseren, willen we alle bewoners van provincie Zuid-Holland de gelegenheid geven aan te sluiten. De eerste bewonersbijeenkomst zal daarom een online meeting zijn, maar de tweede is fysiek op het provinciehuis. Meer informatie over die bijeenkomst volgt. 

Wilt u meepraten? Registreer u dan door op de onderstaande groene balk te klikken. Graag tot dan!

Meer informatie

Locatie

Online Teams-meeting

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies