Werk mee aan een beweegvriendelijk Zuid-Holland

Foto genomen tijdens de praktijksessie op 18 oktober 2022 op het provinciehuis.

Na de vorige droom- en inspiratiesessie in juni kijken en leren wij in deze praktijksessie van elkaar wat werkt, wat kan beter en hoe we samen stappen kunnen naar een Zuid-Holland waarin meer inwoners meer bewegen

Terugblik Praktijksessie Beweegvriendelijk Zuid-Holland 18 oktober: van dromen naar daden

Deze praktijksessie volgde op de droomsessie in juni waaruit als droombeeld naar voren kwam dat al onze inwoners bij voorkeur vanaf de voordeur beschikken over een aantrekkelijk beweegnetwerk dat stad en land dooradert en verbindt.

Praktijkvoorbeelden en succes- en faalfactoren

In deze praktijksessie is gezocht naar goede en slechte voorbeelden en succes- en faalfactoren. Na de plenaire openingsprak gedeputeerde Anne Koning in haar videoboodschap over de vele baten en het grote maatschappelijke belang van een beweegvriendelijke buitenruimte om Zuid-Holland gezonder, mooier en welvarender te maken en de noodzaak om hier samen aan te werken. Provinciaal mobiliteitsstrateeg en bedenker van de OV-fiets Ronald Haverman sprak over het succes van deze fiets, die vooral komt door die fiets zowel een privaat (makkelijk en goedkoop) als publiek (ruimtebesparend en schoon en stil en meet OV-reizigers) belang dient. Ook sprak hij over het belang van lopen en fietsen in de keten.

Vervolgens presenteerden onderzoekers Annemieke Molster en Mark Noordzij over aan welke knoppen gedraaid kan worden om onze inwoners daadwerkelijk meer te laten bewegen. Daarbij gaat het naast de fysieke inrichting van de buitenruimte (Hardware) nadrukkelijk ook over sociale en organisatorische aspecten (Soft- en Orgware). Want met een hoge score op de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving (Hardware) alleen ben je er nog niet. Zo doen b.v. ook het sociale netwerk en de sociale omgeving ertoe en kan ook cultuur een rol spelen. Ook faalfactoren als toenemend autobezit en toenemende autoafhankelijkheid kwamen aan de orde.

Thematafels over bewegen in stad en land en de overgang hiertussen

Vervolgens werd uiteengegaan aan vier thematafels waar na een inleidende presentatie werd gewerkt aan functioneel stedelijk bewegen, sportief en recreatief stedelijke bewegen, beweegvriendelijk verbinden van stad en land of een beweegvriendelijk buitengebied. Bij het stedelijk bewegen ging het o.a. over de veiligheid en aantrekkelijkheid van beweegroutes. Bij de andere twee thematafels ging het o.a. over de barrièrewerking van infrastructuur (weg en water) en ook b.v. bedrijventerreinen en over een gebrek aan bekendheid, vindbaar en fijnmazigheid van routestructuren in het buitengebied.

Op weg naar de slotsessie op 2 februari

De slotsessie van dit onderzoek is op donderdagmorgen 2 februari in het provinciehuis. De onderzoekers presenteren dan hun resultaten in het bijzijn van gedeputeerde Anne Koning, die hierop kort zal reageren. Daarna wordt aan de diverse, waaronder ook politieke, partijen gevraagd wat zij de komende vier jaar gaan bijdragen aan een beweegvriendelijk Zuid-Holland. U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten en t.z.t. de uitnodiging hiervoor tegemoet zien.

Doe ook mee aan de snelstudie over slimme mobiliteit

Tijdens zijn plenaire pitch heeft provinciaal mobiliteitsstrateeg Ronald Haverman aandacht gevraagd voor de online snelstudie Brede kansen voor slimme mobiliteit, waarbij actieve vervoerwijzen een belangrijke rol spelen in de mobiliteitstransitie. Vanaf november toert de provincie hiermee langs regio’s en gemeenten om lokale kansen en uitdagingen op te halen. Neem contact met ons op als je ook hier aan mee wil denken en doen.

Magazine Beweegvriendelijke Omgeving

Heb je nog geen exemplaar van het bij deze bijeenkomst uitgereikte CROW Magazine Beweegvriendelijke Omgeving, met daarin interviews met o.a. gedeputeerde Anne Koning en Mulier-onderzoeker Mark Noordzij en wilt u een fysiek exemplaar ontvangen, stuur dan een mail naar jm.brouwer@pzh.nl.

Videoboodschap t.b.v. de Droomsessie afgelopen juni:

Meer informatie

Locatie

Provinciehuis gebouw C
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Sprekers

foto van Anne Koning

Anne Koning

Gedeputeerde Wonen, Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Sport van de Provincie Zuid-Holland

foto van Ronald Haverman

Ronald Haverman

Expert innovatieve en duurzame mobiliteit

Deze website maakt gebruik van cookies