Onderdeel van de snelstudie ‘OV verbreden naar publiek vervoer


Deelauto’s, bijvoorbeeld van Greenwheels en MyWheels, zijn vaak te vinden in centra van steden, dichtbij huis (‘buurthub’) in woonwijken en bij stations. Het gebruik van deelauto’s kan als vervanging dienen voor de (tweede) privé auto. Onderzoek van CROW-KpVV laat zien dat het aantal deelauto’s met 23% is gestegen in 2023 en meer dan verdubbeld sinds 2020. Vooral in steden is steeds voordeliger om geen eigen auto meer te nemen door hoge parkeerkosten en de beperkte ruimte. In het landelijk gebied is het succes van de deelauto nog niet bewezen, maar toch zijn er kansen aldus het KiM. CROW-KpVV onderscheidt vier categoriën deelauto’s in Nederland:
1. Roundtrip – de gebruiker brengt de deelauto terug naar de plek waar het voertuig is opgehaald.
2. Free-floating – de gebruiker mag de deelauto achterlaten op de plaats van bestemming binnen het service gebied.
3. Community based – een vaste groep gebruikers deelt één of meerdere deelauto’s die een gesloten pool vormen.
4. Keyless peer-to-peer – het delen van een privéauto met anderen via een platform. Keyless maakt de fysieke overdracht van de autosleutel overbodig.

Als de auto gebruikt wordt om spullen te verplaatsen of een kind ergens naar toe te brengen, kan de deelbakfiets als alternatief gebruikt worden. Wederom zijn deze al bewezen succesvol in de grote steden.

Voor- en nadelen deelauto
+ je betaalt alleen voor de tijd en kilometers die je gebruikt 
+ geen omkijken naar afschrijvingen, onderhoud en wegenbelasting  
+ vaak vaste parkeerplek voor deelauto 
+ deelauto wordt intensiever gebruikt dan privé-auto en vraagt daardoor minder ruimte (staat minder stil)
+ je hebt zelf geen (tweede) auto meer nodig 
+ deelautorijders maken bewustere keuze en gebruiken daardoor vaker fiets en OV 
– deelauto moet je reserveren om niet mis te grijpen 
– deelauto is relatief duur per uur en per kilometer (niet interessant als je veel rijdt) 
– deelauto is nauwelijks beschikbaar in landelijk gebied.

Wat kunnen we doen?

  • Deelautogebruik bevorderen (beleid, parkeervergunningen, promotie-acties). 
  • Nadenken of we als overheden ook deelvervoer willen in landelijk gebied en zo ja: wat, waar en hoeveel dat de samenleving mag kosten. 
  • Contracten sluiten met (en/of subsidie verlenen aan) aanbieders van gewenst deelvervoer. 

Verder lezen...
Het gebruik van deelauto’s – MuConsult
Analyse effecten van groei deelautopark – MuConsult
Beleid voor autodelen – Autodelen.info

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer