Samenleving en maatschappij

Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen we door trends te signaleren, thema’s te agenderen en kennis te produceren met bijvoorbeeld onderzoeken.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Onderzoeken: Samenleving en maatschappij

In opdracht van de provincie onderzoekt Universiteit Leiden de historische rol van de ‘Zuid-Hollandse’ bestuurders in de periode van slavernij en de aanloop naar de periode waarin er van contractarbeid gebruik werd gemaakt.
Dit onderzoekt focust zich op nazaten van zowel mensen die in slavernij gevangen waren als nazaten van mensen die als contractarbeider te werk zijn gesteld na de afschaffing van de slavernij. Wij vragen hen welke behoeften en wensen zij hebben met betrekking tot het erkennen van de geleden pijn, maar vragen hen ook om input hoe verdere bewustwording gerealiseerd kan worden, hoe dit opgenomen kan worden in de gemeenschappelijke geschiedenis en hoe dit geheel mogelijk kan bijdragen en vorm kan krijgen in een aanpak tegen racisme en discriminatie.
Dit onderzoek, uitgevoerd door de Open Universiteit in opdracht van de provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Kennisknooppunt Participatie, onderzoekt de vermeende relatie tussen participatie en politiek vertrouwen. Het onderzoek richtte zich specifiek op decentrale overheden.
De coronapandemie beheerst op het moment dat we dit schrijven nog volop ieders leven. Het lijkt erop dat we met corona moeten gaan leven. De effecten op het gebruik van de ruimte en onze leefomgeving zijn onzeker. Hoe kunnen we dan toch ontwerpen en werken aan een betere inrichting van de ruimte met de lessen uit de pandemie in onze rugzak? Over de verkenning daarnaar gaat dit advies.
Dit onderzoek verkent de mate waarin en de manier waarop de aanwezigheid van cultureel erfgoed van invloed is op de vestiging van buitenlandse bedrijven en werknemers. Hierbij werd erfgoed breed opgevat: niet alleen monumenten en gebouwen, maar ook beschermde stads- en dorpsgezichten.
Dit onderzoek kijkt naar de mate waarin bewoners van Zuid-Holland vier grote maatschappelijke transities als ‘toegankelijk’ ervaren – nu, en met het oog op de toekomst. Het gaat hierbij om de transities flexibilisering van de arbeidsmarkt, energietransitie, digitale revolutie en multiculturele samenleving.
Deze website maakt gebruik van cookies