Politiek

Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen we door trends te signaleren, thema’s te agenderen en kennis te produceren met bijvoorbeeld onderzoeken.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Onderzoeken: Politiek

De faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden heeft afgelopen mei (vóór de verkiezingen) in samenwerking met I&O Research een representatief opinieonderzoek in Zuid-Holland uitgevoerd. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: “In welke mate is er sprake van polarisatie in de Zuid-Hollandse samenleving?".
Dit onderzoek kijkt naar de mate waarin bewoners van Zuid-Holland vier grote maatschappelijke transities als ‘toegankelijk’ ervaren – nu, en met het oog op de toekomst. Het gaat hierbij om de transities flexibilisering van de arbeidsmarkt, energietransitie, digitale revolutie en multiculturele samenleving.
Deze website maakt gebruik van cookies