Onderwijs

Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen we door trends te signaleren, thema’s te agenderen en kennis te produceren met bijvoorbeeld onderzoeken.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Onderzoeken: Onderwijs

In opdracht van de provincie onderzoekt Universiteit Leiden de historische rol van de ‘Zuid-Hollandse’ bestuurders in de periode van slavernij en de aanloop naar de periode waarin er van contractarbeid gebruik werd gemaakt.
Dit onderzoekt focust zich op nazaten van zowel mensen die in slavernij gevangen waren als nazaten van mensen die als contractarbeider te werk zijn gesteld na de afschaffing van de slavernij. Wij vragen hen welke behoeften en wensen zij hebben met betrekking tot het erkennen van de geleden pijn, maar vragen hen ook om input hoe verdere bewustwording gerealiseerd kan worden, hoe dit opgenomen kan worden in de gemeenschappelijke geschiedenis en hoe dit geheel mogelijk kan bijdragen en vorm kan krijgen in een aanpak tegen racisme en discriminatie.
Deze website maakt gebruik van cookies