Algemeen

Kennis Zuid-Holland onderzoekt de toekomst van Zuid-Holland. Dit doen we door trends te signaleren, thema’s te agenderen en kennis te produceren met bijvoorbeeld onderzoeken.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via: kenniszuidholland@pzh.nl

Onderzoeken: Algemeen

Publieke mobiliteit is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer, maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. Er liggen kansen in Zuid-Holland voor!
Publieke mobiliteit is de manier om van A naar B te komen als je niet met je eigen vervoer reist. Het gaat niet alleen om openbaar vervoer, maar ook om deelmobiliteit, flexvervoer, meerijdiensten, doelgroepenvervoer en hubs. Er liggen kansen in Zuid-Holland voor!
Steeds meer overheden omarmen het STOP-principe. STOP staat voor Stappen (lopen), Trappen (fietsen), OV (openbaar vervoer) en Personenauto, in díe volgorde. Dus meer prioriteit voor lopen & fietsen (vooral in bebouwde omgeving). Denk aan aantrekkelijke loop- en fietsroutes en voldoende mogelijkheden en ruimte om fietsen veilig te stallen.
Dit evaluerende onderzoek kijkt terug op 5 jaar ToekomstAgenda. De evaluatie beoogt ook input te zijn voor de ToekomstAgenda in de komende jaren, zowel met betrekking tot de inhoud van de agenda als de interventies naar aanleiding van de onderzoeken
Deze website maakt gebruik van cookies