Onderdeel van de snelstudie ‘OV verbreden naar publiek vervoer


De buurtbus stamt af van de Britse community bus. In Nederland rijdt hij sinds 1977 in landelijke gebieden met te weinig reizigers voor een gewone bus. Vrijwillige chauffeurs, vaak gepensioneerden, besturen de buurtbus. Per rit kunnen er maximaal acht passagiers mee in het 9-persoonsbusje. Nederland telt nu zo’n tweehonderd, meestal succesvolle buurtbusprojecten. Per project is er een vereniging met bestuur en chauffeurs actief: in totaal bestaande uit zo’n 25 tot 40 vrijwilligers. De buurtbus rijdt vaak één keer per uur volgens dienstregeling. Meestal sluit hij op een halte of station aan op ander OV. Vanwege de vrijwilligers en kleinere bus is het laten rijden van een buurtbus goedkoper dan een gewone bus. Een buurtbusproject kost ongeveer 50.000 tot 70.000 euro per jaar. Die kosten zijn uiteindelijk voor de provincie. Soms betalen gemeente(n) of sponsors mee. Het OV-bedrijf stelt het busje in OV-huisstijl beschikbaar. 

Omdat de vrijwilligers uit de buurt komen, geeft het reizigers de kans om een praatje te maken. Zo krijgt de buurtbus ook een sociale functie. Sommige buurtbusverenigingen hebben het na corona moeilijk om voldoende vrijwilligers te werven en te houden. 

Voordelen buurtbus 
+ landelijke formule: bijna iedereen kent hem 
+ makkelijk te vinden: dienstregeling zit in OV-reisplanners 
+ je hoeft niet van tevoren te reserveren, zoals bij flextaxi’s 
+ betaalbaar voor zowel reiziger (met OV-kaart óf pinpas) als overheid 
+ geworteld in de samenleving: chauffeurs kennen hun klanten. 

Wat kunnen we doen?

  • Zorg voor een herkenbare/uniforme huisstijl.
  • Meer buurtbussen mogelijk maken en buurtbusverenigingen blijven steunen.
  • Communiceer over de komst van de buurtbus zodat men weet dat deze rijdt en dat iedereen er gebruik van kan maken.

Verder lezen…
Handboek buurtbus – CROW

Deze website maakt gebruik van cookies

Lees meer